Otwarto zmodernizowane oddziały w myślenickim szpitalu

Przeczytało: 166

W myślenickim szpitalu powiatowym dokonano otwarcia zmodernizowanego oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Modernizacja miała miejsce w ramach projektu: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej”. W ramach projektu zmodernizowano również pomieszczenia Pracowni Diagnostyki Obrazowej wraz zakupem nowoczesnego wyposażenia, w tym sprzętu medycznego. Pracownia została wyposażona w nowy cyfrowy aparat RTG oraz dedykowane do niego oprogramowanie PACS. W ramach jednego z etapów realizacji projektu przekształcono pomieszczenia przyziemia w budynku głównym szpitala na pomieszczenia nowoczesnej centralnej sterylizatorni. Zakupiono też niezbędny sprzęt: sterylizatory, dezynfektory i myjki. Łączny koszt przeprowadzonych prac modernizacyjnych w tym koszt zakupu sprzętu medycznego wyniósł ponad 10 mln zł w tym 1,5 mln zł z budżetu Powiatu.