Plener rzeźbiarski w … stodole

Przeczytało: 121

W ponad studwudziestoletniej stodole Andrzeja Słoniny, rzeźbiarza i animatora kultury ludowej z Bogdanówki (gmina Tokarnia) trwa trzydniowy I Powiatowy Plener Rzeźby w Drewnie „Postacie do szopki betlejemskiej”.

Uczestniczy w nim dziesięciu rzeźbiarzy z terenu powiatu myślenickiego. Są to zarówno rzeźbiarze ludowi, amatorzy i samouki, jak również rzeźbiarze po studiach na ASP. Organizatorem pleneru jest Towarzystwo Miłośników Skomielnej Czarnej i Bogdanówki (z jego ramienia wspomniany na wstępie Andrzej Słonina) partnerami: GOK w Tokarni i myślenickie Muzeum Niepodległości zaś patronami: wójt Tokarni Marek Kluska i starosta myślenicki Józef Tomal. Plener zakończy się czwartkowym wernisażem i prezentacją wykonanych podczas jego trwania rzeźb (filia tokarskiego GOKiS w Skomielnej Czarnej, godz. 16). Na naszych zdjęciach rzeźbiarze przy pracy. Więcej o plenerze napiszemy w wydaniu papierowym „Sedna” w numerze sierpniowym.
Foto: Maciej Hołuj