Po raz pierwszy od pięciu lat

Przeczytało: 313

W budynku Urzędu Gminy w Raciechowicach odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Nadzwyczajna, bowiem po raz pierwszy od pięciu lat to właśnie Rada, a nie RIO podejmowała uchwałę o projekcie budżetu. Fakt ten podkreślił przewodniczący Rady Robert Żurek, zanim jeszcze radni rozpoczęli procedowanie projektu budżetu na 20202 rok.

Dochody gminnego budżetu to 36 639 290,00 złotych, wydatki 35 218 565,90 złotych. Pomimo negatywnej opinii projektu budżetu przez RIO (nie spełnienie artykułu 243 ustawy o finansach publicznych), akceptację Izby uzyskał opracowany przez urzędników gminy program naprawczy, dzięki czemu gmina posiadła prawo uchwalienia budżet sama.

Gmina wciąż boryka się z bardzo trudną sytuacją finansową. Posiada zaciągnięty przez poprzednią władzę m.in. w parabankach dług i będzie spłacać go do 2039 roku. – To, że RIO zezwoliła nam na uchwalenie budżetu to zaledwie połowa sukcesu – mówił podczas sesji wójt Raciechowic Wacław Żarski. – Najtrudniejsze dopiero przed nami, czyli realizacja tego budżetu, a to nie będzie łatwe zadanie. Ogranicza to znacznie nasze możliwości inwestycyjne, ale obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby pozyskać na nie środki zewnętrzne.

Uchwałę dotyczącą projektu budżetu na 2020 rok radni poparli jednogłośnie.

Na zdjęciu: Radni podczas sesji nadzwyczajnej poświęconej uchwaleniu projektu budżetu na 2020 rok.

foto: Maciej Hołuj