Podsumowanie akcji usuwania skutków powodzi na terenie gminy Myślenice

informacja prasowa UMiG Myślenice

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka w obecności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i lokalnej społeczności podsumował w Głogoczowie akcję usuwania skutków niedzielnej nawałnicy.

W wyniku nawalnych opadów deszczu, w dniu 18 lipca 2021 r. na terenie Gminy Myślenice wystąpiła powódź, która swoim zasięgiem objęła w szczególności sołectwa Głogoczów, Krzyszkowice, Jawornik oraz miasto Myślenice. Szacowanie strat zarówno w zabudowaniach prywatnych jak i mieniu komunalnym opiewa na łączną kwotę ponad 12 milionów złotych. – Sytuacja jest trudna, zniszczone zostało zarówno mienie prywatne, jak również nasza gminna infrastruktura drogowa, czy też oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach. Przed nami nie lada wyzwanie, jakim jest znalezienie środków na odbudowę uszkodzonej infrastruktury, a także pomoc mieszkańcom. Raport strat powodziowych prześlemy do Wojewody Małopolskiego oraz Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z prośbą o wsparcie – mówił na konferencji prasowej burmistrz Jarosław Szlachetka. – Dziękuję za wytężoną pracę i pomoc w usuwaniu skutków powodzi obecnym na miejscu w niedzielę premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie, marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, a także strażakom, druhom ochotnikom, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, pracownikom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Gminnemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego, Centrum Usług Społecznych, Fundacji Akuratna oraz przede wszystkim mieszkańcom, którzy ruszyli na pomoc w ratowaniu mienia swoim sąsiadom.

Trochę statystyk dotyczących podsumowania akcji powodziowej:

 • 18 osób zostało ewakuowanych z budynków szczególnie zagrożonych

Do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice za pośrednictwem specjalnie uruchomionych linii telefonicznych zgłoszono 230 szkody z czego:

 • 58 w Głogoczowie
 • 41 w Myślenicach
 • 28 w Krzyszkowicach
 • 19 w Jaworniku
 • 13 w Bysinie
 • 71 w pozostałych miejscowościach Gminy Myślenice

Centrum Usług Społecznych w Myślenicach uruchomiło punkt zgłoszeń dla mieszkańców, którzy potrzebują pomocy w postaci zasiłków celowych na najpilniejsze prace remontowe. Na dzień 22 lipca wpłynęło 133 wnioski:

 • 37 Głogoczów
 • 36 Myślenice
 • 44 Krzyszkowice
 • 11 Jawornik
 • 5 w pozostałych miejscowościach Gminy Myślenice

Łącznie spisano 55 protokołów szacowania strat, a kolejne są w trakcie opracowania przez komisje. Na ten moment 15 osób kwalifikuje się do zasiłku celowego z budżetu Państwa do 200 tysięcy zł na remont (6 w Głogoczowie, 6 w Krzyszkowicach, 3 w Myślenicach)

40 osobom wypłacono pomoc do 6 tys. zł na łączną kwotę 158 500 zł.

W Głogoczowie powstało osuwisko. Ziemia zabrała stodołę i zatrzymała się na ścianie budynku. Oczekujemy na wydanie opinii geologa czy osuwisko jest czynne. Na jej podstawie zostanie wydana decyzja czy budynek nadaje się do dalszego zamieszkania.

Woda uszkodziła cztery mosty: Jeden w Głogoczowie w ciągu nowo przebudowanej drogi „Starodroże” oraz trzy w Krzyszkowicach z czego jeden został całkowicie wyłączony z ruchu, co spowodowało odcięcie od świata ponad 100 domów. Koniecznością było zatem wykonanie drogi tymczasowej od innej strony. Gmina podjęła starania o montaż tymczasowego wojskowego mostu. Szacowany koszt naprawy mostów wynosi ok 2 mln złotych

90 ton śmieci wywieziono w kontenerach (25 szt. Kontenerów). Wydano 64 osuszacze mieszkańcom zalanych przez powódź miejscowości. W mieniu prywatnym woda wyrządziła również mnóstwo szkód, niszcząc drogi, budynki, porywając kilkanaście samochodów. W niektórych rejonach uaktywniły się osuwiska, pojawiło się również wiele drobnych strat w pozostałych miejscowościach, obiekty i urządzenia sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody.

Dla powodzian pomoc świadczy Betania – Zespół Parafialny Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Doraźnego wsparcia w kwocie 5 tys. zł otrzymało sześć rodzin z Głogoczowa oraz dziesięć rodzin z Krzyszkowic. W dniu dzisiejszym księża udadzą się również do Jawornika żeby zapoznać się z potrzebami.

We współpracy Gminy Myślenice z Fundacją AKURATNA na dzień 20.07 udało się zebrać 10,435 zł. Zbiórka będzie kontynuowana podczas Myślenickiej sceny lata w Drogini, tam również będzie można wesprzeć zbiórkę chemii, która dotychczas prowadzona jest w lokalu Rynek 27.

Dzięki  wsparciu premiera Mateusza Morawieckiego oraz wojewody Łukasza Kmity wydano rozkaz o pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej w usuwaniu skutków powodzi. Na miejscu pracowało 115 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej brało udział w akcji porządkowej. W akcji ratunkowej udział wzięło ok. 500 strażaków. Zaangażowani w akcję pomocową byli również policjanci oraz Straż Miejska. Wsparcie w postaci ciepłych posiłków i przekąsek okazali właściciele prywatnych firm (restauracja Spontiusz, piekarnia „Piątka”).

– Dziękuję wszystkim za nieocenioną, pełną poświęceń pomoc, okazaną mieszkańcom poszkodowanym w wyniku powodzi. Ze zniszczeniami będziemy mierzyć się jeszcze przez jakiś czas, na odbudowę całej infrastruktury będzie potrzebnych około dwanaście miesięcy – mówił Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.

Trwają pracę nad przygotowaniem protokołu zniszczeń w mieniu komunalnym. Wstępnie zanotowano następujące straty z podziałem na miejscowości:

Krzyszkowice

 • 10 dróg gminnych
 • Zalana szkoła w wyniku intensywnych opadów
 • Uszkodzone trzy mosty
 • Zalana oczyszczalnia ścieków, w której szybko udało się przywrócić zasilanie. Straty oszacowano na 1,5 mln zł
 • koszt naprawy urządzenia sieci kanalizacyjnej, pompowni (234 tysięcy zł)
 • zerwany rurociąg (10 tys.)
 • oczyszczalnia ścieków (1 158 000 zł)

Głogoczów

 •  Uszkodzonych sześć odcinków dróg gminnych
 • Uszkodzony most
 •  10 grobowców zniszczonych na cmentarzu komunalnym
 • Zalane boisko sportowe KS Iskra Głogoczów
 • Zalane kotłownia i szatnie w Szkole Podstawowej w Głogoczowie
 • Zalany Wiejski Dom Kultury – czekamy na dokładne informacje dot. zniszczeń

Myślenice

 • Uszkodzenia na 12 odcinkach dróg gminnych
 • Zalane piwnice w MOKiS

Jawornik

 • Uszkodzone dwa odcinki dróg gminnych
 • Uszkodzenie muru w Przedszkolu Samorządowym w Jaworniku, zalane piwnice

Bęczarka

 • Uszkodzone trzy odcinki dróg gminnych
 • Zalane pomieszczenia Szkoły Podstawowej w Bęczarce

Bysina

 • Uszkodzone dwie drogi gminne

Trzemeśnia

 • Zalana Szkoła Podstawowa w Trzemeśni

Dzięki ustaleniom z Zarządem PZU została przygotowana specjalna ścieżka dla mieszkańców Gminy Myślenice, którzy ponieśli szkody w wyniku powodzi. Agenci ubezpieczeniowi traktują zgłoszenia poszkodowanych priorytetowo.

foto: archiwum UMiG Myślenice