Porozumienie w sprawie węzła w Jaworniku podpisane

informacja prasowa UMiG Myślenice

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz marszałkiem Województwa Małopolskiego w sprawie budowy węzła drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik.
Węzeł drogowy w Jaworniku to strategiczna inwestycja komunikacyjna dla mieszkańców Gminy Myślenice, ale także użytkowników „Zakopianki”. Porozumienie w sprawie budowy węzła w Jaworniku sygnowali Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, dyrektor Oddziału GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński, jego zastępca Agnieszka Wachowska, oraz burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Myślenice Anity Kurdziel.
– To ważna inwestycja, która będzie służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, użytkowników drogi krajowej nr 7 oraz drogi wojewódzkiej w Jaworniku. Na chwilę obecną to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na „Zakopiance” – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.
Węzeł drogowy to także kluczowa inwestycja dla obsługi strefy aktywności gospodarczej Jawornik-Polanka, w której pracuje na co dzień 1200 osób, a poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego zapewne przyciągnie do strefy kolejnych inwestorów. Likwidacja lewoskrętów znacznie ułatwi włączenie się do ruchu na „Zakopiance” zarówno mieszkańcom, jak i samochodom obsługującym strefę przemysłową przez transport materiałów i produktów.
– W ciągu ostatnich miesięcy udało się wypracować wspólne porozumienia z GDDKiA, nowym Zarządem Województwa Małopolskiego i Zarządem Dróg Wojewódzkich, w ramach którego uzgodniliśmy zakres inwestycji, który będzie spełniał funkcję węzła drogowego oraz skoordynowanie zakresu finansowego tej inwestycji. To konkretne działanie, a nie utyskiwanie i oszukiwanie mieszkańców oraz przedsiębiorców, mówiąc o złej woli, czy złej współpracy ze strony GDDKiA. Dziękuje wszystkim za cierpliwość i zaufanie, bo tak jak mówiłem do mieszkańców Krzyszkowic, blokowanie drogi to nie jest najlepsze rozwiązanie – kontynuuje burmistrz Myślenic. – W tym tygodniu GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej bezkolizyjnego skrzyżowania w Krzyszkowicach.
Gmina Myślenice jest inicjatorem tego przedsięwzięcia i dysponuje dokumentacją, która posłuży w kolejnym etapie projektowym inwestycji. Rozszerzona musi zostać decyzja środowiskowa oraz przeprojektowany układ drogowy. Całkowity koszt budowy dwupoziomowego bezkolizyjnego węzła drogowego w Jaworniku oszacowano na 73,2 mln zł. – Cieszę się, że podpisaliśmy to porozumienie i z tego miejsca dziękuję nowym marszałkom województwa Witoldowi Kozłowskiemu i Łukaszowi Smółce, ale także posłowi na Sejm RP Władysławowi Kurowskiemu, radnym Sejmiku Robertowi Bylicy i Stanisławowi Bisztydze za wsparcie i wspólne działanie w celu realizacji tej inwestycji. Zaniedbania sprzed kilkunastu lat nie zawsze udaje się nadrobić w rok, czy nawet cztery lata. Tym bardziej, że ta inwestycja była zaplanowana już ponad 20 lat temu. Podpisane porozumienie jest kolejnym dowodem, że jako burmistrz skutecznie realizuję swoje deklaracje wyborcze oraz prace na rzecz mieszkańców gminy i powiatu, którą rozpocząłem jako poseł na Sejm RP. To czego nie udało dokonać się mojemu poprzednikowi w ostatnich czterech latach, a nawet w ciągu piętnastu lat, dzięki moim staraniom udaje się jak widać z powodzeniem w ciągu kilkunastu miesięcy – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
Gmina Myślenice w ramach porozumienia zapewni na poczet tej inwestycji wkład finansowy w wysokości blisko 6 milionów złotych. Składają się na to poniesione już koszty sporządzenia wstępnej dokumentacji w wysokości ponad 1,2 mln zł, a także poniesie koszty uregulowania odszkodowań za nieruchomości, koszty wynikające z decyzji administracyjnych w zakresie pasa drogowego dróg gminnych i innych dróg publicznych docelowo gminnych, co stanowić będzie ok. 2,5 mln zł. Po stronie Gminy Myślenice będzie również wybudowanie drogi gminnej stanowiącej połączenie strefy aktywności gospodarczej z DW nr 955 w miejscowości Jawornik, które wyniosą 2,2 mln zł.
Udział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w realizacji całego przedsięwzięcia to poniesienie kosztów opracowania ostatecznej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji ZRID oraz sprawowania nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót. Podstawowym zadaniem będzie jednak koszt realizacji robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz koszty kontraktowe na etapie realizacji. Łącznie na pokrycie inwestycji GDDKiA zainwestuje 47,3 mln zł.
Województwo Małopolskie w budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w Jaworniku zainwestuje 20 milionów złotych, ponosząc częściowo koszty realizacji robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz uregulowania wszelkich zobowiązań wobec wykonawcy.
Obecnie jest to skrzyżowania DK7 z drogą wojewódzką zlokalizowane na jednym poziomie. W jego obrębie znajdują się drogi zbiorczo-rozprowadzające oraz kładka dla pieszych. Po przebudowie skrzyżowania powstanie estakada nad zakopianką, umożliwiająca bezkolizyjne włączenie się do ruchu na DK7 z drogi wojewódzkiej i dróg gminnych oraz ze Strefy Aktywności Gospodarczej. Nowy węzeł docelowo ma być przystosowany również do przystanku kolejowego w rejonie strefy przemysłowej.
Dane o planowanym okresie realizacji inwestycji oraz systemie realizacji: Lata finansowania zadania: 2019 – 2026 lata prac przygotowawczych: 2019 – 2024. Lata realizacji robót: 2024 – 2025.
foto: archiwum