piątek, 12 lipcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Powodzianie mogą ubiegać się o odszkodowania

Informacja prasowa UMiG w Myślenicach
Przez ulewne deszcze w Gminie Myślenice wprowadzono w ostatnich dniach alarm przeciwpowodziowy spowodowany przekroczeniem stanów alarmowych poziomu wód w rzekach. Na terenie Gminy Myślenice doszło do kilku podtopień, a porywiste potoki i rzeki, które wystąpiły ze swoich koryt, wyrządziły szkody zarówno na mieniu komunalnym, jak i prywatnym.
– W związku ze zniszczeniami spowodowanymi powodzią mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice mogą liczyć na pomoc socjalną w przypadku, gdy podtopienia dotyczyły pomieszczeń mieszkalnych. Z takim wnioskiem należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach. Na pomoc ze strony Wojewody Małopolskiego liczyć mogą także rolnicy, których uprawiany obszar został dotknięty przez powodzie lub podtopienia. Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku powodzi, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód Wydział Mienia Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach – tłumaczy Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
W przypadku podtopień pomieszczeń mieszkalnych, mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice mogą liczyć na pomoc socjalną w wysokości do 6 tys. zł lub do 20 tys. zł w zależności od skali zniszczeń. Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej mieszczący się przy ul. Słowackiego 82 w Myślenicach, tel: 12 272 19 98.
Rolnicy natomiast wszystkie informacje na temat pomocy w związku z podtopieniami obszarów uprawnych mogą znaleźć na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce „Rolnictwo” (tutaj link: http://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=rolnictwo), natomiast wniosek należy złożyć w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
Po odwołaniu alarmu przeciwpowodziowego w Gminie Myślenice powołano Komisję ds. szacowania strat w mieniu komunalnym, która już rozpoczęła wycenę strat poniesionych przez Gminę. Duże zniszczenia wyrządziły podtopienia na oczyszczalni ścieków w Krzyszkowicach oraz przepompowni w Borzęcie – obiektów należących do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach. Strażacy wielokrotnie wyjeżdżali także do udrożnienia rowów przy drogach między innymi w Osieczanach, Bysinie, Krzyszkowicach, Trzemeśni, Łękach, czy w Głogoczowie.
Foto: archiwum UMiG Myślenice

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.