Powstał Klaster Energii Ziemi Myślenickiej – EkoEnergia

Przeczytało: 328

informacja prasowa UMiG Myślenice

Wszystkie gminy z terenu powiatu myślenickiego zjednoczyły się w jednym celu. W ramach zawartego porozumienia zainicjowano partnerstwo „Eko Energia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej”. Założeniem przedsięwzięcia jest wspólne dążenie samorządów do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez, m.in. inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich samorządów z terenu powiatu myślenickiego. Liderem klastra energii będzie gmina Myślenice reprezentowana przez burmistrza Jarosława Szlachetkę, a porozumienie o utworzeniu Klastra ze spółką DOEKO Group sygnowali także burmistrz Sułkowic Artur Grabczyk, burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś, wójt Sieprawia Tadeusz Pitala, wójt Tokarni Marek Kluska, wójt Pcimia Piotr Hajduk, wójt Lubnia Kazimierz Szczepianiec oraz wójt Wiśniowej Bogumił Pawlak.

Wspólne działanie wszystkich gmin z naszego powiatu ma pozwolić na współpracę w korzystaniu z ekologicznych możliwości produkcji energii. Dziękuję wszystkim wójtom i burmistrzom ziemi myślenickiej za merytoryczne wsparcie i współpracę przy tym projekcie. Główną korzyścią powstania klastra energii jest ekologiczna i tania produkcja energii z odnawialnych źródeł energii, ograniczenie kosztów jej dystrybucji i lepsze zarządzanie energią. Ważne są też takie kwestie, jak uniezależnienie się od monopolu dostawców energii i wzrost lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. To także troska o środowisko naturalne. Dla członków klastra oznacza to przede wszystkim mniejsze rachunki za energię elektryczną oraz poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, tworząc samowystarczalny energetycznie region. Skorzystają z tego samorządy, ale przede wszystkim mieszkańcy i przedsiębiorcy z całego regionu – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, która jest liderem zawartego porozumienia.

Klaster EkoEnergia pozwoli wspólnie działać w budowie farm fotowoltaicznych, rozwoju instalacji prosumenckich, budowie innych odnawialnych źródeł energii, czy tworzenia magazynów energii. Podpisane porozumienie będzie miało wymierne korzyści zarówno dla gmin, mieszkańców, jak i przedsiębiorców, powodując wzrost samowystarczalności energetycznej. Klaster pozwoli również na promowanie rozwoju rozproszonych oraz odnawialnych źródeł energii. Zwiększenie i racjonalizację wykorzystania zasobów lokalnych oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię. Wykorzystywanie przez samorządy energii elektrycznej pochodzącej z OZE będzie jednocześnie realizacją zadań narzuconych w Programie Ochrony Powietrza dla Małopolski (od 2023 roku co najmniej 50%, a od 2025 roku 100% zużywanej przez nie energii elektrycznej w ciągu roku powinno pochodzić z OZE). Wymierne korzyści zapewni również redukcja ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców gmin i Powiatu.

– Porozumienie podpisane przez samorządy z firmą DOEKO Group oraz zainicjowanie Klastra Energii Ziemi Myślenickiej pozwoli na ograniczenie niskiej emisji na terenie gmin partnerujących w projekcie, głównie poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Współpraca zapewni zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także wykluczenie ubóstwa energetycznego na terenie wszystkich gmin z powiatu myślenickiego, wykorzystując energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii. Gminy wspólnie będą mogły liczyć na wsparcie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energią. Kluczowe będzie również zapewnienie niezawodności dostaw oraz niskich cen energii i usług dystrybucyjnych na całym obszarze klastra energii. Klaster EkoEnergia ma również na celu wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko i obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez samorządy – tłumaczy Dariusz Zborowski, ekodoradca Gminy Myślenice.

Foto: archiwum