Program Kolej +, minister Andrzej Adamczyk w Myślenicach

PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczynają nabór wniosków od samorządów do Programu Kolej Plus – poinformowali na konferencji prasowej w Myślenicach minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz prezes PKP PLK Ireneusz Marchel.
W ramach programu możliwe będzie budowanie nowych połączeń kolejowych do miast, które nie mają dostępu do kolei. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego. Zwiększy się atrakcyjność i możliwość rozwoju gospodarczego mniejszych regionów. W przypadku mieszkańców Myślenic i okolic jest to szansa na rozwój i poprawę komunikacji, stawiając jednocześnie na ekologiczne rozwiązania, czy alternatywę dla zatłoczonej „Zakopianki”.
To dobre wieści dla Myślenic, cieszę się, że możemy gościć ministra Andrzeja Adamczyka i prezesa Ireneusza Marchela w naszym mieście, bo to wyraźny sygnał, że budowa połączenia kolejowego Myślenic z Krakowem jest jak najbardziej realna. Gmina Myślenice wraz z innymi samorządami przygotowała już koncepcję z elementami studium wykonalności linii kolejowej, która wskazała potrzebę realizacji tej ważnej inwestycji i możliwe przebiegi trasy. W ramach Programu Kolej Plus wspólnie z partnerami samorządowymi chcemy złożyć wniosek o sfinansowanie pełnej dokumentacji projektowej – mówił podczas zaaranżowanej pod estakadą „zakopianki” konferencji prasowej Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
Głównym celem Programu Kolej Plus jest połączenie miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi i rozbudowa infrastruktury kolejowej. Program ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Realizacja Kolei Plus wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów Polski.
Trzeba podejmować działania tam, gdzie mieszkańcy naszego kraju nie mają dostępu do sieci kolejowej, czy sieci transportowej w transporcie samochodowym. Program Kolej Plus to spełnienie tych oczekiwań milionów Polaków. Osiem milionów Polaków, 22%, nie ma dostępu do sieci kolejowej bezpośrednio od miejsca swojego zamieszkania. Program Kolej Plus jest odpowiedzią i jednocześnie wyzwaniem, przed którym stoimy po likwidacjach części linii kolejowych, które miały miejsce w latach 90. Odbudowa, modernizacja i przywracanie do życia tych szlaków kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowa nowych szlaków kolejowych jak w przypadku Myślenic, które od kilku lat postulują o możliwość realizacji linii kolejowej, otwierającej możliwość dla mieszkańców tego regionu atrakcyjnych połączeń transportowych – mówił Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.
Program skierowany jest przede wszystkim do jednostek samorządu terytorialnego, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, np. budowę nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.
Możliwości powrotu i rozwoju kolejowych połączeń zapewnia dofinansowanie ze środków Programu, które wynosi 85 proc. Pozostałe 15 proc. stanowić będą środki własne samorządów. Budżet Kolej Plus wynosi 5,6 mld zł, co przy 15-proc. udziale samorządów daje możliwość zrealizowania inwestycji o wartości 6,6 mld zł. Zadania realizowane w ramach Programu mogą obejmować opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej lub opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z realizacją robót. Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku.
W konferencji prasowej wzięli udział Andrzej Adamczyk minister Infrastruktury, Ireneusz Merchel prezes zarządu PKP PLK, Jarosław Szlachetka burmistrz Myślenic, Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski, Łukasz Smółka wicemarszałek Województwa Małopolskiego, posłowie Władysław Kurowski, Rafał Bochenek, Marek Polak oraz radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Robert Bylica.
Foto: Maciej Hołuj