Projekt edukacyjny Nadleśnictwa Myślenice

Przeczytało: 492

Nadleśnictwo Myślenice ze swoim nadleśniczym Tomaszem Bartko zaproponowało realizację projektu edukacyjnego zatytułowanego: „Poznaj gospodarza – zrozum las”. Naczelnym celem projektu jest uświadomienie oraz uzyskanie społecznej akceptacji działań leśników jako gospodarzy lasów państwowych. Grupa uczestnicząca w zajęciach spotkała się pod dachem wiaty na szlaku prowadzącym na Uklejnę. Byliśmy obecni podczas pierwszego etapu projektu polegającym na zespołowej budowie z gotowych elementów drewnianych niewielkiego domku. Realizację projektu rozłożono na dwa dni, drugie spotkanie wyznaczono na 26 maja.

rozmowę z Wiktorem Siłuszykiem z Nadleśnictwa Myślenice o projekcie prosimy czytać w czerwcowym numerze „Sedna”

Foto: Maciej Hołuj