Promesy na remonty dróg przekazane

Przeczytało: 188

W budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach odbyło się przekazanie promes z Funduszu Dróg Samorządowych dla poszczególnych gmin powiatu. Przekazania dokonał wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec. Z jego rąk promesę na kwotę 3 225 939 złotych odebrał starosta powiatowy Józef Tomal, na kwotę 2 144 256 złotych burmistrz Dobczyc Tomasz Suś, na kwotę 575 306 złotych wójt Lubnia Kazimierz Szczepaniec i na kwotę 5 575 328,89 złotych wiceburmistrz Myślenic Mateusz Suder. Przekazane z budżetu państwa środki posłużą beneficjentom do sfinansowania remontu dróg gminnych i powiatowych.
foto: Maciej Hołuj