Przetarg na dokumentację węzła ogłoszony

Informacja prasowa UMiG Myślenice
Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg, który wyłoni wykonawcę dokumentacji projektowej bezkolizyjnego węzła drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 955 w miejscowości Jawornik. To kolejne kroki w celu realizacji tej dużej inwestycji oraz spełnienie długo wyczekiwanych marzeń mieszkańców i użytkowników Zakopianki.
Przetarg został ogłoszony 3 listopada 2020 r. a oferty można składać do 7 grudnia 2020 r. Do wyłonionego w przetargu wykonawcy należało będzie opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla węzła drogowego w miejscowości Jawornik, w ciągu drogi krajowej nr 7 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
– Z fazy rozmów przechodzimy do fazy konkretnego działania. To ważna inwestycja, która będzie służyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, użytkowników drogi krajowej nr 7 oraz drogi wojewódzkiej w Jaworniku. Na chwilę obecną to jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań na Zakopiance. Dzięki inwestycji w znaczny sposób poprawimy także obsługę komunikacyjną z Strefą Aktywności Gospodarczej zlokalizowana w sąsiedztwie planowanej inwestycji – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.
Program tej inwestycji w lipcu bieżącego roku podpisał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności dyrektora GDDKiA Kraków Tomasza Pałasińskiego, posła na Sejm RP Władysława Kurowskiego, burmistrza Myślenic Jarosława Szlachetki oraz innych lokalnych samorządowców.
– Realizujemy z panem burmistrzem Jarosławem Szlachetką deklaracje, które złożyliśmy sobie nawzajem przed pięciu laty. Wcześniej jeszcze będąc w opozycji mówiliśmy wielokrotnie o tym, że Zakopianka musi być drogą bezpieczną. Dzisiaj nasze działania mają na celu właśnie poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, a Zakopianką rocznie przejeżdża kilkanaście milionów samochodów! Zarówno Prezydent Andrzej Duda, jak i premier Mateusz Morawiecki podkreślali jak ważne jest bezpieczeństwo na polskich drogach i udowadniamy, że w porozumieniu z samorządami składane deklaracje znajdują ujście w decyzji o budowie węzła w Jaworniku. Spełniamy marzenia milionów Polaków. To będzie bezpieczne skrzyżowanie, wolne od wypadków, bo polskie drogi muszą być bezpieczne – mówił minister Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej przy skrzyżowaniu w Jaworniku, podczas której podpisał program inwestycji dla budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w tym miejscu.
Przedmiotem zamówienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jestopracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania budowy węzła drogowego wraz z uzyskaniem wymaganych prawem ostatecznych decyzji zezwalających na realizację inwestycji wraz z opracowaniem dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami po uzyskaniu decyzji ZRID oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w czasie prowadzenia robót budowlanych.
Ze względu na duże natężenie ruchu panujące na odcinku DK7 Kraków – Myślenice, które wg Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wynosiło ponad 33 tys. pojazdów/dobę, jest to jedno z bardziej niebezpiecznych miejsc zarówno dla pojazdów uczęszczających Zakopianką jak i pojazdów włączających i zjeżdżających do drogi wojewódzkiej. Realizacja inwestycji poprawi bezpieczeństwo i jednocześnie usprawni funkcjonowanie i rozwój strefy ekonomicznej Jawornik – Polanka zagrożone dotychczas przez uciążliwe i niedostosowane do obecnie istniejących potrzeb włączenie do drogi krajowej nr 7.

Inwestycja obejmie swym zakresem budowę dwupoziomowego węzła w miejscowości Jawornik, w nowym śladzie. Powstaną łącznice, dobudowane zostaną pasy zjazdów i wjazdów po obu stronach drogi krajowej, przebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej i drogi zapewniające komunikację lokalną. Wybudowane zostaną dwa ronda, wiadukt, ekrany akustyczne, mur oporowy, ścieżka rowerowa i przepust dla ruchu pod Zakopianką. Przebudowane będą istniejące sieci infrastruktury technicznej i wybudowane nowe oraz kanał technologiczny.
Do kosztów inwestycji dołożą swoje środki samorządy. 3 lipca 2020 r. podpisane zostało przez skarb państwa reprezentowany przez GDDKiA, porozumienie z Gminą Myślenice i Województwem Małopolskim, na mocy którego Gmina Myślenice pokryje koszty dokumentacji wstępnej, odszkodowań i budowy drogi gminnej (w sumie ponad 5,9 mln zł), Województwo Małopolskie będzie miało swój udział w kosztach prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wypłat odszkodowań (w sumie 20 mln zł), natomiast większość kosztów zarówno na etapie przygotowania dokumentacji jak i robót budowlany pokryje skarb państwa.
Przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i ZRiD przewidywane jest na lata 2020-2023, natomiast roboty budowlane na lata 2024-2025.