Przyślij filmik z kolędą lub pastorałką

Przeczytało: 168

Oto regulamin XI POWIATOWEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK SUŁKOWICE 2021
1.Przegląd odbywa się w 5 grupach wiekowych (soliści i zespoły) – a) przedszkolaki, b) uczniowie szkół podstawowych I-V, c) uczniowie szkół podstawowych VI-VIII, d) młodzież ze szkół średnich oraz starsi, e) osoby niepełnosprawne.
2.Temat: Kolędy i Pastorałki
3)Uczestnicy przygotowują i zgłaszają w formie nagrania video jedną kolędę lub pastorałkę/piosenkę o tematyce świątecznej
4.Nagranie video zgłoszonej prezentacji musi spełnić następujące warunki: – nagranie POZIOME – możliwie wysoka jakość zarówno obrazu jak i dźwięku – wyrównany poziom wokalu oraz podkładu muzycznego/żywego akompaniamentu – dopuszczane nagranie acapella – filmy prosimy przesyłać jako załącznik do karty zgłoszenia zewnętrznym darmowym transferem plików (wetransfer.com*) bądź zamieścić na serwisie YouTube i zatytułować wg wzoru: KolędySOK2021 – IMIĘ I NAZWISKO – Tytuł utworu – KATEGORIA (wpisujemy oznaczenie kategorii a), b), c) itd.) 5. Link do nagrania konkursowego należy załączyć do zgłoszenia i przesłać na adres organizatora do dnia 29 stycznia 2021roku. Instrukcja przesłania filmu przez wetransfer.com: >> po otwarciu strony klikamy niebieskie okienko „I agree” >> następnie niebieskie okienko „I accept” >> klikamy na niebieskie kółeczko z symbolem „+” „Addyourfiles” i załączamy nagrany filmik >> klikamy poniżej na białe kółeczko z trzema kropkami obok szarego słowa „Transfer” i wybieramy opcję „Get transfer link” >> klikamy na okienko „Get a link” i czekamy aż filmik się załaduje >> przesyłamy wygenerowany link mailem
6.Jury powołane do oceny utworów wyłoni zwycięzców. Informacja zostanie zamieszczona na stronie SOK. Organizator skontaktuje się z laureatami w sprawie odbioru nagród. 7.Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla uczestników.
8.Organizatorzy: Sułkowicki Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe w Myślenicach. Zgłoszenie udziału w Przeglądzie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami oraz wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas Przeglądu. Powstały materiał będzie wykorzystany w publikacjach dotyczących Przeglądu i działalności organizatorów. Powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatorów Przeglądu.
9.Informacje dotyczące organizacji : Sułkowicki Ośrodek Kultury 32-440 Sułkowice – ul. 1 Maja 70 tel 12/ 27 33 459 fax 12/ 27 33 656 e mail: sok@sulkowice.pl , www.sok.sulkowice.pl