Ruszają prace przy budowie sali gimnastycznej przy ZPO w Drogini

Przeczytało: 232

Informacja prasowa UMiG Myślenice

Ciężki sprzęt niebawem wjedzie na plac budowy i ruszy budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Dunin Brzezińskiego w Drogini. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest gmina Myślenice, która na budowę sali gimnastycznej pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

To ważny dzień dla społeczności Drogini i okolic, podpisana umowa z wykonawcą pozwoli na rozpoczęcie robót przy budowie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Drogini. To kolejna inwestycja, która jest możliwa dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a jej wartość umowy opiewa na blisko 5 milionów złotych. Za nieco ponad rok dzieci i młodzież z Drogini w końcu będą mogli zagrać w piłkę i ćwiczyć na swojej sali gimnastycznej – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Wykonawcą robót wyłonionym w postępowaniu przetargowym będzie Przedsiębiorstwo Budowlane „Sikora” Wojciech Sikora z Nowego Targu. Zgodnie z zapisami umowy wartość zamówienia wyniesie 4 943 893,22 zł, a termin realizacji upłynie 20 grudnia 2022 roku.

Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną (miejsca postojowe, czy wewnętrzna komunikacja pieszo-jezdna), a także infrastrukturą techniczną (instalacje wewnętrzne), budowa stalowych schodów zewnętrznych, rozbudowę utwardzenia terenu: ciągów pieszych z placami wokół projektowanego budynku oraz przebudowa ogrodzenia terenu.

W ramach inwestycji w sąsiedztwie sali gimnastycznej powstanie plac zabaw i siłownia plenerowa wraz z utwardzeniem terenu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drogini. Zakres przedsięwzięcia obejmuje ponadto budowę obiektów małej architektury oraz bezpiecznego podłoża placu zabaw.

Foto: Maciej Hołuj