Starodroże w Głogoczowie wyremontowane

W poniedziałek 24 sierpnia odbyło się oficjalne otwarcie remontowanej drogi gminnej „Starodroże” w Głogoczowie z udziałem ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Oprócz burmistrza Jarosława Szlachetki i szefa resortu infrastruktury w konferencji udział wziął wojewoda Zbigniew Starzec oraz Jarosław Waszkiewicz – dyrektor Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury. Na konferencji byli obecni także przedstawiciele samorządu wojewódzkiego oraz gminnego, a także reprezentant wykonawcy i mieszkańcy. W ramach przebudowy drogi został wyremontowany kilometrowy odcinek wraz z budową chodnika, poboczy oraz kanalizacją deszczową i oświetleniem.

Całkowity koszt przebudowy odcinka drogi w Głogoczowie wyniósł 2 480 000 zł, natomiast 80 procent tej kwoty – 1 984 000 zł – stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, czyli rządowego programu Ministerstwa Infrastruktury. Wykonawca w ramach przebudowy tego odcinka drogi sfrezował obecną nawierzchnię, rozebrał istniejące chodniki oraz podjazdy, wybudował zarówno chodniki jak i zjazdy z nową nawierzchnią z betonowej kostki brukowej, następnie uzupełnił podbudowę drogi oraz położył nową nawierzchnię asfaltową. Zakres prac obejmował także wykonanie poboczy z tłucznia, kanalizacji deszczowej, studzienek rewizyjnych i ściekowych oraz nowoczesnego oświetlenia ulicznego z lampami LED na całej jej długości. Zamontowano także urządzenie sygnalizujące kierowcom na przekroczenie dozwolonej prędkości.

Foto: Maciej Hołuj