Strajkujący nauczyciele nie otrzymają zapłaty

Przeczytało: 145

Trwa strajk w oświacie. Zainicjowany został przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych trzy dni temu. Strajkuje także większość szkół na terenie powiatu myślenickiego. Tymczasem Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała oficjalny komunikat w sprawie wynagrodzeń dla strajkujących nauczycieli. Czytamy w nim, że strajkujący nauczyciele nie mogą otrzymać żadnego wynagrodzenia z budżetu samorządu za czas strajku, ani też nie mogą być do strajku zmuszani. Zapytanie o te kwestie do RIO wystosował burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.

Jednocześnie RIO ostrzegła samorządowców, którzy chcieliby wypłacić protestującym nauczycielom pensje innymi metodami, iż naruszenie przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków stanowi czyn będący naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności z tego tytułu. Jest to pierwsza wykładnia wystosowana przez RIO od momentu rozpoczęcia strajku przez nauczycieli.

Foto: maciej Hołuj