Trwa szacowanie popowodziowych strat

informacja prasowa UMiG Myślenice

Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki, kierownictwa i naczelników wydziałów merytorycznych urzędu, a także przedstawicieli miejskich spółek oraz ośrodka pomocy społecznej podsumowano działania gminnych służb oraz Biura Zarządzania Kryzysowego w związku z zagrożeniem powodziowym, lokalnymi podtopieniami oraz zniszczeniami, jakie spowodowały ulewne deszcze w ostatnich dniach.

– Jesteśmy na etapie szacowania skali zniszczeń, ale już teraz mogę powiedzieć, że choć czas wystąpienia rzeki Raby ze swojego koryta był znacznie krótszy od tego z 2010 roku, to wyrządzone szkody są porównywalne. W ciągu kilku godzin Zarabie zostało zalane, a mamy także informacje o zniszczeniach w infrastrukturze drogowej między innymi w Bysinie, Jasienicy, Porębie, czy Osieczanach. Pracownicy urzędu są w kontakcie z sołtysami i w najbliższych dniach chcemy oszacować skalę poniesionych strat. Jestem po rozmowach z wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem i mam informacje o możliwości uruchomienia finansowania strat spowodowanych powodzią na terenie trzech powiatów, których żywioł dotknął najbardziej – mówił Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Raport o sytuacji i poniesionych stratach w spółkach gminnych po weekendowych ulewach złożyli także prezes Zakładu Utylizacji Opadów Jarosław Korabik oraz prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Katarzyna Burda. Ubiegłoroczne inwestycje na terenie składowiska odpadów pomogły w zabezpieczeniu przed zniszczeniami, natomiast pracownicy Wodociągów mieli pracowity weekend z uwagi na duży napływ wód opadowych do oczyszczalni ścieków, awarię sieci wodociągowej na Zarabiu, a także lokalne podtopienia w pompowniach na terenie Gminy Myślenice.

– Mieszkańcy, których skutki powodzi szczególnie dotknęły mają możliwość zgłoszenia poniesionych strat do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach. Nasi pracownicy już kontaktowali się z sołtysami, chcąc rozeznać sytuację o ewentualnych zniszczeniach jakie poniosło gospodarstwo domowe na terenie Gminy Myślenice. Na ten moment takie sygnały do nas nie dotarły, niemniej jednak w przypadku zgłoszeń zostanie powołana komisja z udziałem biegłego do spraw budownictwa, a poszkodowani mieszkańcy mogą liczyć na rekompensatę do 6 tysięcy złotych – wyjaśnia Małgorzata Aleksandrowicz, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Mieszkańcy mogą zgłaszać powodziowe straty do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 519 541 549

Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w ciągu dwóch tygodni przedstawi Wojewodzie Małopolskiemu szacunkowy raport poniesionych strat spowodowanych powodzią na terenie Gminy Myślenice.

Średni stan wody w rzece Rabie wynosi 67 cm, a w ciągu sekundy przepływa korytem 20 m3 wody. W ubiegły weekend w krytycznym momencie stan wody w Rabie wyniósł 390 cm, przekraczając stan alarmowy o 100 cm, natomiast w ciągu sekundy przepływało aż 438 m3 wody. Co ciekawe to najwyższy odnotowany stan rzeki Raby od 2014 roku.