Umowa na wykonanie projektu sali gimnastycznej w Osieczanach podpisana

Przeczytało: 105

W Zespole Placówek Oświatowych w Osieczanach odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie projektu budowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wraz z wyposażeniem, w ramach której powstanie sala gimnastyczna o wymiarach min. 20 m x 35 m, jak również zostaną wykonane prace polegające na rozbudowie ZPO. Koszt wykonania pełnej dokumentacji opiewa na kwotę 139 851 zł brutto.

Wykonawca RM Projekt zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w przeciągu pięciu miesięcy licząc od dnia dzisiejszego. W akcie podpisania umowy uczestniczyli m.in: burmistrz Myślenic, sekretarz UMiG Myślenice, radni Rady Miejskiej Myślenic oraz przedstawiciel wykonawcy.

Foto: Maciej Hołuj

Nie odnaleziono wydarzeń!