czwartek, 20 czerwcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Umowa pomiędzy LGD Ziemi Myślenickiej, a marszałkiem Województwa Małopolskiego podpisana

informacja prasowa

W ramach inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego, podpisano znaczącą umowę między Lokalną Grupą Działania (LGD) Ziemi Myślenickiej, a Marszałkiem Województwa Małopolskiego. Umowa ta, opiewająca na kwotę 8 258 860 EUR, czyli 36 338 984 zł, stanowi ważny krok w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru obejmującego 11 gmin, w tym gminy Myślenice, Sułkowice i Pcim.

Lokalna Grupa Działania (LGD) to inicjatywa, która ma na celu stymulowanie rozwoju społeczno – gospodarczego na obszarach wiejskich i w małych miastach. Grupa skupia się na realizacji lokalnych strategii rozwoju, które są opracowywane przez mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i inne podmioty z danego regionu. Działania LGD są często wspierane przez fundusze unijne i krajowe, co pozwala na realizację różnorodnych projektów z zakresu edukacji, przedsiębiorczości, turystyki, ochrony środowiska czy kultury.

Środki te, które będą dystrybuowane aż do roku 2027, mają trafić do szerokiego spektrum beneficjentów – od mieszkańców, przez przedsiębiorców, aż po organizacje pozarządowe działające na terenie tych gmin. Celem jest wsparcie działań, które przyczynią się do wzrostu jakości życia i aktywizacji gospodarczej lokalnych społeczności.

Inicjatywa ta jest wynikiem intensywnych działań, które rozpoczęły się pod koniec 2021 roku. Zaangażowanie lokalnych liderów, przedstawicieli samorządów, przedsiębiorców oraz aktywnych mieszkańców zaowocowało sukcesem w postaci pozyskania środków na rozwój lokalny. Wyzwania, które napotkano w trakcie tego procesu, zostały pokonane dzięki wspólnemu wysiłkowi i determinacji wszystkich zaangażowanych.

Podpisanie tej umowy jest nie tylko potwierdzeniem efektywności współpracy na rzecz rozwoju regionalnego, ale również stanowi znaczący impuls dla dalszych działań w ramach LGD Ziemi Myślenickiej. Dzięki temu finansowaniu możliwe będzie realizowanie projektów, które bezpośrednio wpłyną na poprawę warunków życia lokalnych społeczności oraz stworzą nowe możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie prezesem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Myślenickiej jest Bogusław Stankiewicz, m.in. radny Rady Miejskiej Myślenic. Warto podkreślić, że sukces ten jest efektem pracy wielu osób, które włożyły swój czas i energię w realizację tego ambitnego projektu.

foto: archiwum

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.