Wacław Szczotkowski za Jana Podmokłego

Przeczytało: 167

Podczas zwołanej na dzisiaj w trybie nadzwyczajnym sesji Rady Miejskiej w Myślenicach radni głosami 13 „za”, 8 „przeciw” odwołali z funkcji przewodniczącego Rady Jana Podmokłego. W jego miejsce wybrano Wacława Szczotkowskiego, przedstawiciela klubu PiS, jedynego, zgłoszonego kandydata. Nowy przewodniczący wybrany został 11 głosami „za”, 9 „przeciw” i jednym „wstrzymującym się”.

Do sprawy powrócimy w listopadowym numerze „Sedna”

na zdjęciu Jan Podmokły

foto: Maciej Hołuj