czwartek, 18 lipcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Weź udział w konkursie „Zwierciadło”

REGULAMIN

XVI REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZWIERCIADŁO”

SUŁKOWICE 2021

TEMAT: LATAWCE

 1. CELE KONKURSU:

Głównymi celami Regionalnego Konkursu Plastycznego „Zwierciadło” jest:

– Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych.

– Rozbudzanie myślenia plastycznego, wyobraźni i wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

– Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 1. Prace konkursowe – temat, technika wykonania, wymogi techniczne:
 • Format pracy: praca płaska A4, A3
 • Prace przestrzenne – dowolne, nie przekraczające wymiarów 100x70xcm
 • Technika wykonania – dowolna, np. praca malarska, rysunek, kolaż, forma przestrzenna , przedmiot gotowy
 • Każda praca musi mieć przyklejoną na odwrocie metryczkę.(karteczkę z czytelnymi danymi autora

oraz numerem telefonu)

 • Metryczka powinna zawierać czytelne dane: imię i nazwisko uczestnika konkursu, kategorię

konkursową, nazwę i adres instytucji delegującej (jeśli praca nie jest zrobiona indywidualnie), imię i

nazwisko oraz numer telefonu instruktora/opiekuna do kontaktu.

 • Prace niezgodne z regulaminem, nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego

zabezpieczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

 1. KRYTERIA OCEN:

W konkursie będą oceniane prace indywidualne i zbiorowe.

Jury w szczególności oceniało będzie ekspresję plastyczną, kompozycję, kolorystykę – wszystko co składa się na niepowtarzalny wyraz artystyczny i oczywiście samodzielność wykonania zgodnie z wiekiem.

Ponadto prace będą oceniane w sześciu kategoriach wiekowych:

1) Przedszkole,

2) Szkoła Podstawowa kl. I-III,

3) Szkoła Podstawowa kl. IV-VI,

4)Szkoła podstawowa kl..VII –VIII,

5) Szkoły Ponadpodstawowe i dorośli,6) sprawni inaczej.

 1. ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Sułkowicki Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice.

Kontakt: tel.: 12- 27 33 459, fax. 12/2733656, e-mail: sok@sulkowice.pl

 1. WSPÓŁORGANIZACJA:

Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13,

32-400 Myślenice.

 1. TERMINY I MIEJSCE:

Prace dostarczamy do Sułkowickiego Ośrodka Kultury, ul. 1 Maja 70, do dnia: 25.06.2021r. do godz. 2000

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 06.07.2021 r. na stronie www.sok.sulkowice.pl.

Informację dotyczącą odbioru nagród i dyplomów dla Laureatów uzyskać można będzie na stronie internetowej SOK. Ostateczny termin odbioru nagród ustalono na dzień 23.07.2021r. Nieodebrane nagrody stają się własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury.

 1. INFORMACJE ORGANIZACYJNE: WYKONANE PRACE DOSTARCZAMY DO SOK OSOBIŚCIE LUB

WYSYŁAMY POCZTĄ (SOK UL.1Maja 70, 32-440 Sułkowice)

Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej z kategorii oraz dyplomy

za wyróżnienia.

Fundatorem nagród jest Sułkowicki Ośrodek Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela biuro Sułkowickiego Ośrodka Kultury od poniedziałku do piątku w godz. 900- 2000.

Zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac w wydawnictwach i na stronie internetowej (z zaznaczeniem nazwiska autora).

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO),

wyrażeniem zgody na publiczne, nieodpłatne fotografowanie i filmowanie oraz późniejsze publikowanie materiałów, zdjęć uczestnika i prac zgłoszonych do konkursu, na stronach internetowych oraz w mediach w celach informacyjnych i reklamowych Sułkowickiego Ośrodka Kultury dotyczących działalności statutowej SOK zgodnie z art. 81. ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Administratorem danych osobowych jest Sułkowicki Ośrodek Kultury w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice, nr telefonu: 12 27 33 459, e-mail: iodo.sulkowice@gmail.com

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.