niedziela, 16 czerwcaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Wotum zaufania – nie, absolutorium – tak

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Myślenic radni nie udzielili burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce wotum zaufania udzielili natomiast absolutorium za realizację uchwał i budżetu za 2018 rok.
Głosowanie nad wotum zaufania odbyło się po prezentacji raportu o stanie Gminy Myślenice. Raport przedstawił w imieniu burmistrza sekretarz gminy Robert Pitala. Wcześniej, w określonym przez regulamin terminie wszyscy radni raport otrzymali mogąc odpowiednio wcześniej zapoznać się z jego treścią. I chociaż nikt z radnych opozycyjnych (KWW Macieja Ostrowskiego oraz KWW „Bez układów”) żadnych pytań, ani uwag do raportu nie miał, w głosowaniu nad wotum zaufania w liczbie 11 radni ci wstrzymali się od głosu, co przy dziesięciu głosach (klub PiS) na „tak” spowodowało, że wotum nie zostało przyznane. – Opinia, jaką wydaliście państwo w sprawie raportu nie dotyczy mnie, ale mojego poprzednika, bowiem to on sprawował władzę za okres jaki obejmuje raport. Tym samym wystawiliście ocenę osobie, która fizycznie firmuje Państwa klub w Radzie. Gratuluję. Słyszę wypowiadane przez Państwa frazesy o współpracy z nowym burmistrzem. Przed chwilą właśnie wyraziliście je w sposób nie budzący wątpliwości – skomentował głosowanie Jarosław Szlachetka. Bez ad vocem.
Zupełnie inaczej wyglądało głosowanie nad absolutorium dla burmistrza Myślenic. Radni udzielili go Jarosławowi Szlachetce jednogłośnie, za co burmistrz podziękował podkreślając rolę skarbnik Anety Kurdziel przy konstruowaniu budżetu za 2018 rok.
Na zdjęciu: Skarbnik gminy Myślenice oraz burmistrz Myślenic podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Myślenic.
Foto: Maciej Hołuj

Z ostatniej chwili:

OŚWIADCZENIE BURMISTRZA

JAROSŁAWA SZLACHETKI

Drodzy Mieszkańcy,

Pragnę poinformować, iż na dzisiejszym posiedzeniu Rady Miejskiej podejmowana była uchwała w sprawie wotum zaufania dla burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Głosowanie poprzedzone było przedstawieniem Raportu o stanie gminy za rok 2018. Pomimo, iż taki raport był przedłożony Radzie po raz pierwszy w historii zdumiewa fakt, że radni nie podjęli jakiejkolwiek dyskusji w tym temacie. A szkoda, gdyż była to okazja do zapytania o wiele spraw związanych z bieżącą sytuacją i kondycją gminy Myślenice.

Jeszcze bardziej jestem zdziwiony wynikiem głosowania, w którym nie udzielono mi wotum zaufania, gdyż raport o stanie gminy dotyczył roku 2018, w którym sprawowałem urząd burmistrza zaledwie kilka tygodni. Jak pokazuje choćby ta sytuacja Radni KWW Macieja Ostrowskiego wraz z radnymi KWW Bez Układów nie chcą współpracy na rzecz mieszkańców a jedynie destrukcji i destabilizacji funkcjonowania gminy Myślenice. Po raz kolejny udowodnili, że tworzą niepisaną koalicję i w kluczowych momentach głosują razem. Trzeba zaznaczyć, że dwukrotne nie udzielenie wotum zaufania może skutkować koniecznoscią przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza.

W moim przekonaniu jest to wyrachowane działanie radnych Bez Układów (G. Ambroży, W. Malinowski) oraz M. Ostrowskiego (J. Błachut, Cz. Bisztyga, K. Ostrowski, E. Lejda-Kuklewicz, T. Wójtowicz, J. Podmokły, B. Podmokły, J. Cachel, I. Kutrzeba) obliczone na odwołanie nowo wybranego burmistrza, któremu mieszkańcy rekordową ilością głosów dali mandat zaufania na najbliższe 5 lat. Pragnę zapewnić wszystkich mieszkańców, że pomimo takiego rozstrzygnięcia nie ustanę w realizacji mojego programu dla Myślenic, który przyszło mi realizować wraz z radnymi wspierającego mnie klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Z wyrazami szacunku

Jarosław Szlachetka

Burmistrz MiG Myślenice

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.