czwartek, 30 majaMyślenicki Miesięcznik Powiatowy
Shadow

Zagłosuj na projektem Budżetu Obywatelskiego

informacja prasowa UMiG Myślenice

Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice, którzy ukończyli 16 lat mają możliwość zdecydowania na co przeznaczony zostanie milion złotych z miejskiego budżetu w roku 2020. Głosowanie na zgłoszone przez mieszkańców zadania trwać będzie od 11 do 20 września.
Weryfikację formalną i merytoryczną przeszło łącznie 46 zadań i spośród nich mieszkańcy Myślenic wybiorą w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane z miejskiego budżetu w przyszłym roku. Każdy z mieszkańców Gminy Myślenice może oddać głos na zadanie w swoim miejscu zamieszkania, a także na jedno z siedmiu zadań ogólnomiejskich. Głosowanie możliwe jest zarówno elektronicznie na stronie www.bo.myslenice.pl, jak również w tradycyjnej formie papierowej, wrzucając wypełnioną kartę do głosowania do jednej z urn umieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie całej gminy.
Urny do głosowania umieszczone będą od 11 do 20 września między innymi w Szkołach Podstawowych we wszystkich sołectwach, a także w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach, czy Punkcie Informacji Turystycznej MSiT. Głosowanie możliwe będzie 20 września do godziny 15:00. Pobrać karty do głosowania można na stronie www.bo.myslenice.pl, gdzie również można zagłosować elektronicznie, podając swój numer telefonu i wpisując otrzymany SMS-em kod. Jeden mieszkaniec może zagłosować tylko w jednej formie, głos elektroniczny oraz papierowy oddany przez jedną osobę uznany będzie za nieważny.
Spośród 51 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, pięć zostało odrzuconych na etapie weryfikacji merytorycznej, w tym jedno z zadań zostało połączone z identycznym złożonym przez innego autora. Na etapie weryfikacji niektórych autorów wzywaliśmy do uzupełnień lub modyfikacji zadań tak, aby mieściły się w kosztach. W wielu przypadkach kosztorysy były niedoszacowane, w związku z czym wraz z akceptacją projektów autorzy otrzymywali w systemie Budżetu Obywatelskiego warunki, jakie muszą zostać spełnione w przypadku realizacji danego projektu. Wiele zadań będzie możliwe do realizacji do wyczerpania limitu środków zakładanych w kosztorysie – tłumaczy Marek Pajka z Wydziału Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji UMiG Myślenice.
Jak oddać głos? (potrzebny będzie nr PESEL oraz telefon komórkowy)
Głosowanie elektroniczne:
1.Wejdź na stronę www.bo.myslenice.pl 2. Kliknij w środkowej części ekranu przycisk „Głosuj on-line” oraz wypełnij formularz danych osobowych 3. Zaznacz wybrane zadanie ogólnomiejskie oraz okręgowe/sołeckie
4. Potwierdź swój wybór – przepisując kod, który otrzymałeś SMSem
Głosowanie papierowe:
1. Pobierz i wydrukuj kartę do głosowania ze strony www.bo.myslenice.pl 2. Wypełnij kartę wpisując dane osobowe oraz numer lub nazwę zadania ogólnomiejskiego i/lub okręgowego wpisując miejscowość lub okręg, w którym oddajesz głos. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę wrzuć do urny w UMiG Myślenice lub jednym z wyznaczonych punktów
GŁOSOWANIE TRWA DO 20 WRZEŚNIA DO GODZINY 15:00.
Punkty, w których można głosować – 1. Obsługi Klienta 2. Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20 3. Punkt Informacji Turystycznej MSIT, ul. Rynek 27 4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach 5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach 6. Szkoła Podstawowa nr 6 w Myślenicach(Chełm) 7. Szkoła Podstawowa w Bęczarce 8. Szkoła Podstawowa w Borzęcie 9. Szkoła Podstawowa w Bysinie 10. Szkoła Podstawowa w Drogini 11. Szkoła Podstawowa w Głogoczowie 12. Szkoła Podstawowa w Jasienicy 13. Szkoła Podstawowa w Jaworniku 14. Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach 15. Szkoła Podstawowa w Osieczanach 16. Szkoła Podstawowa w Polance 17. Szkoła Podstawowa w Porębie 18. Szkoła Podstawowa w Trzemeśni 19. Szkoła Podstawowa w Zasani 20. Szkoła Podstawowa w Zawadzie.

[post_gallery]

[post_gallery]

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.