Beczka z odpadami w cieku wodnym

Przeczytało: 187

W cieku wodnym Bukowiec w miejscowości Krzywaczka (gmina Sułkowice) stwierdzono porzuconą plastikową beczkę. Zgłoszenie od zaniepokojonych mieszkańców, które wpłynęło do SKKP PSP spowodowało zadysponowanie zastępów strażackich JRG Myślenice, OSP Krzywaczka w celu rozpoznania czy występuje zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz po sprawdzeniu, iż nie występują substancje chemiczne zagrażające zdrowiu wydobyli beczkę na brzeg. W beczce znajdowały się odpady komunalne (folie, szkło, złom). Odpady zostały zabrane do utylizacji przez ZGK Sułkowice Sp. z o.o.

bryg. Roman Ajchler

foto: archiwum PSP Myślenice