Gmina dofinansuje wóz bojowy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach dzięki wsparciu finansowemu Gminy Myślenice zakupi nowy lekki samochód operacyjny do realizacji działań i czynności operacyjnych. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał porozumienie z Komendantem Powiatowym PSP w Myślenicach st. bryg. Sławomirem Kagankiem na przekazanie środków finansowych w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Gmina Myślenice na bazie podpisanego porozumienia będzie partycypować w kosztach zakupu nowego samochodu dla strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach. Na dofinansowanie tej inwestycji zostanie przekazane 30 tysięcy złotych z miejskiego budżetu.

Strażacy z Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach rocznie biorą udział w blisko dwóch tysiącach zdarzeń na terenie całego powiatu myślenickiego. Rozwój wyposażenia oraz taboru samochodowego Powiatowej Komendy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Myślenice oraz skuteczność działań operacyjnych i ratowniczo-gaśniczych wykonywanych przez strażaków.

Foto: archiwum