Obchody Dnia Strażaka 2021

Przeczytało: 411

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka 2021. W związku z panującą pandemią i potrzebą zachowania reżimu sanitarnego udział w apelu wzięli tylko strażacy wyróżnieni medalami i awansowani na wyższe stopnie służbowe oraz zmiana pełniąca w tym dniu służbę. Na uroczystość przybyli: Tadeusz Gadacz – radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, bryg. Piotr Słowiak – zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Józef Tomal – starosta Powiatu Myślenickiego, bryg. Władysław Kulig – kapelan Małopolskich Strażaków, dh Jan Podmokły – prezes ZOP ZOSP RP, Dawid Chorabik – dyrektor biura posła na Sejm Władysława Kurowskiego, Marcin Zięba – naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym. apel rozpoczęto zgodnie z ceremoniałem strażackim od złożenia meldunku zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego, podniesienia flagi państwowej na maszt oraz odegrania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Sławomir Kaganek w krótkich słowach przywitał przybyłych na uroczystość gości oraz nawiązał do obecnego czasu pandemii uniemożliwiającej zorganizowanie uroczystości Dnia Strażaka jak w latach minionych z dużą liczbą zaproszonych gości i pełnym składem osobowym Komendy Powiatowej. W roku bieżącym wręczono odznaczenia i akty nominacji na wyższy stopień służbowy osobom wyróżnionym w roku 2020 i 2021 gdyż nie odbyła się uroczystość Dnia Strażaka 2020 z powodu zachorowań na Covid-19. Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście przekazując słowa podziękowania za służbę i wysiłek ponoszony w codziennych działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz gratulując wyróżnionym.

Wykaz wyróżnionych strażaków:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

TOMAL               Józef

Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

 1. asp. KUTRZEBA Piotr
 2. st. kpt. ŁOTOCKI Andrzej
 3. asp. PACHOŃ Jakub
 4. st. ogn. SŁOWIK Łukasz
 5. st. ogn. ŚCISŁOWICZ Adam
 6. kpt. WRÓBEL Łukasz
 7. mł. kpt. JOPEK Szymon
 8. asp. PUSTUŁA Mariusz

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie odznaczyło: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. asp. ZIĘBA Marek
 2. ogn. KLIMCZYK Marcin
 3. asp. RYŚ Michał
 4. st. ogn. ZAJĄC Piotr
 5. st. ogn. NALEPA Józef

Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

asp. GÓRALIK Sławomir

 1. kpt ŁOTOCKI Andrzej
 2. ogn. LUBERDA Daniel

st.ogn. TOBOLAK Michał

ogn. WIŚNICZ Marek

ogn. ZAJĄC Andrzej

 1. ogn. ZIEMBLA Wojciech
 2. ogn SPYTEK Arkadiusz

asp. SRAGA Krzysztof

 1. ogn. RAPACZ Bogusław

mł. asp. ZADORA Dariusz

Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

 1. 1. str. JANIA Michał

Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wyróżniony został:

 1. mł. bryg. TUŁACZ Andrzej

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  nadał stopień aspiranta

 1. mł. asp. GÓRALIK Sławomir
 2. mł. asp. ZADORA Paweł

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał stopień starszego ogniomistrza

 1. ogn. DRÓŻDŻ Krzysztof
 2. ogn. LUBERDA Daniel
 3. ogn. TOBOLAK Michał

Ogniomistrza

 1. mł. ogn. BEDNARZ Marcin

Młodszego ogniomistrza

 1. st. sekc. KUCHTA Krzysztof

Sekcyjnego

 1. st. str. DRUZGAŁA Ryszard

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w  Myślenicach nadał stopień starszego strażaka

str. KACZMARCZYK Klaudiusz

foto: archiwum