Przełączenie numeru alarmowego

Przeczytało: 225

Od 20 kwietnia na terenie województwa małopolskiego prowadzony będzie proces przełączania numeru alarmowego „998” do Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Na obszarze powiatu myślenickiego ta operacja będzie prowadzona w dniu 21 kwietnia. Zmiany, które wprowadzane są w całym kraju, to kolejne usprawnienie systemu powiadamiania ratunkowego. – CPR jest organizacyjnie i merytorycznie przygotowane do obsługi numeru 998. Z punktu widzenia obywatela zmieni się tylko miejsce przyjmowania zgłoszeń – mówi kierownik krakowskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego Łukasz Bombała.

Przekazanie informacji bezpośrednio do operatorów numeru alarmowego CPR pozwoli na jednoczesne poinformowanie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb. To niezwykle ważne zwłaszcza w przypadku zdarzeń masowych, np. dużych wypadków drogowych.

CPR działa jak swego rodzaju „filtr”: do służb trafiają tylko zgłoszenia wymagające ich interwencji. „Odsiewane” są zgłoszenia niezasadne, czyli fałszywe lub anulowane po rozłączeniu się zgłaszającego podczas oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia. W Małopolsce stanowią one ponad 60 proc. wszystkich zgłoszeń.

Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 998 przez operatorów CPR-ów spowoduje odciążenie dyspozytorów służb ratunkowych. Dyspozytorzy Państwowej Straży Pożarnej będą otrzymywali z CPR-u tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub środowisko.

Numer alarmowy 998 w dalszym ciągu będzie funkcjonował, ale po jego wybraniu połączymy się nie z dyżurnym Państwowej Straży Pożarnej, a z operatorem numeru alarmowego CPR-u 112. I to właśnie operator zbierze wszystkie informacje dotyczące zgłoszenia alarmowego, przekazując je w postaci elektronicznej formatki do dyżurnego PSP. Dyżurny na podstawie otrzymanych informacji podejmie decyzję o zadysponowaniu jednostek do działań.

W przypadku potrzeby kontaktu z KP PSP w Myślenicach w sprawach nie związanych z bieżącym zgłaszaniem sytuacji alarmowych do dyspozycji są numery telefonów SKKP PSP – 47 8317010, 47 8317013 oraz sekretariat 47 8317000.