PSP podsumowała 2020 rok

Przeczytało: 189

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach przygotowano materiały podsumowujące działalność ratowniczą na terenie powiatu myślenickiego w roku 2020. Łączna ilość zdarzeń wyniosła 2163 (w roku 2019 – 1915). Odnotowano 339 pożarów (15,7%), 1743 miejscowe zagrożenia (80,6%), 81 alarmów fałszywych (3,7%). Określając przypuszczalną przyczynę powstania pożarów można stwierdzić, iż największa liczba z nich zakwalifikowana została jako – podpalenia umyślne oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe. W kategorii miejscowych zagrożeń były to – gwałtowne opady atmosferyczne, niezachowanie zasad bezpieczeństwa środków transportu, silne wiatry. 75% tych zdarzeń miała miejsce w godzinach 6.00 – 20.00. W związku z pandemią koronawirusa jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadziły również działania takie jak: zabezpieczenie szpitali polowych; dezynfekcja wiat przystankowych; dystrybucja maseczek ochronnych dla mieszkańców powiatu; akcja informacyjna (przekazywanie komunikatów głosowych); dowóz środków ochrony indywidualnej dla szkół, przedszkoli i żłobków; dowóz żywności dla osób objętych kwarantanną domową. Na terenie powiatu myślenickiego czuwając nad naszym bezpieczeństwem oprócz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Myślenicach funkcjonuje 70 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z czego 28 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

bryg. Roman Ajchler