Strażacka krew

Przeczytało: 388

Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach oraz z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu myślenickiego cały czas realizują zadania związane z epidemią koronawirusa. Dostarczane są maseczki ochronne dla mieszkańców na terenie gminy Wiśniowa. Prowadzony jest stały dozór i obsługa namiotów pneumatycznych na terenie Szpitala Powiatowego – jeden jest wykorzystywany do wstępnej segregacji osób zgłaszających się na SOR, a w drugim pobierane są wymazy do badań Sars-Cov-2. W związku z potrzebami zapewnienia odpowiedniej ilości krwi na potrzeby działalności szpitali Klub Honorowych Dawców Krwi i Szpiku Kostnego im. Andrzeja Burzawy działający przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP zorganizował akcję w której udział wzięli strażacy OSP z jednostek Miasta i Gminy Myślenice. Do Stacji Krwiodawstwa, oddział w Myślenicach zgłosiło się 48 osób z których 42 pozytywnie przeszły weryfikację i oddały łącznie 18,9 litrów krwi. Dziękujemy za drogocenny dar życia wszystkim, którzy podjęli się uczestnictwa w akcji.

bryg. Roman Ajchler

foto: archiwum PSP Myślenice