Strażacy przez święta

Przeczytało: 90

informacja prasowa PSP Myślenice

Podsumowując działania straży pożarnych na terenie powiatu myślenickiego w okresie od 29 października do 2 listopada można zauważyć, iż nie stwierdzono bardzo groźnych zdarzeń. Odnotowano udział w 19 wyjazdach do akcji w tym do gaszenia pożarów 6 (trawy, zarośla, krzewów tui, traktorka ogrodniczego); usuwanie plam substancji ropopochodnych z jezdni 3; zderzeń samochodów 9; usuwanie drzew zagrażających ruchowi pieszych i pojazdów 1. Podczas tych zdarzeń cztery osoby biorące w nich udział zostały przebadane przez ratowników Zespołów Ratownictwa Medycznego jednakże nie wymagały dalszej hospitalizacji w szpitalu. W akcjach udział brały dysponowane przez Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego zastępy JRG Myślenice oraz jednostek OSP, a zdarzenia miały miejsce na terenie wszystkich gmin powiatu myślenickiego.

bryg. Roman Ajchler

foto: archiwum PSP Myślenice